15-04-2014

Bản sắc nhận diện thương hiệu mới của Nunhems với tên gọi là Bayer CropScience - Nhánh Hạt giống Rau

Nunhem – Từ tháng 4 năm 2014 trở đi, Nunhems sẽ thay đổi bản sắc nhận diện thương hiệu và hoạt động kinh doanh hạt giống rau sẽ được giới thiệu trên thị trường dưới thương hiệu Bayer CropScience. Tên gọi của nhánh kinh doanh sẽ là Bayer CropScience - Nhánh Hạt giống Rau. Nhánh kinh doanh riêng biệt này sẽ đảm trách tất cả những hoạt động về hạt giống rau trên toàn cầu, bao gồm việc chọn tạo giống, nghiên cứu, điều hành, vận chuyển và kinh doanh.

Bản sắc nhận diện thương hiệu mới của Nunhems sẽ đồng bộ với các sản phẩm của nhánh Hạt giống và Bảo vệ Thực vật dưới thương hiệu Bayer CropScience. Theo đó, tất cả các tài liệu liên quan như bao bì, quảng cáo, brochures và hình thức thể hiện trên mạng internet sẽ được thiết kế lại và được lần lượt triển khai từ ngày 01.04.2014 trở đi.

 

“Chúng tôi sẽ giữ thương hiệu Nunhems để làm thương hiệu của sản phẩm, nhằm thể hiện sự công nhận về thành công của thương hiệu này trong thị trường của chúng tôi. Nhưng điều gì thực sự quan trọng với khách hàng của chúng ta – những người đã biết đến chúng ta như là một Tập đoàn – đó là chúng tôi sẽ tiếp tục là những Chuyên gia Toàn cầu.”, ông Joachim Schneider, Giám đốc nhánh Hạt giống Rau phát biểu, “Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và cải tiến, cũng như điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của họ. Chúng tôi sẽ không ngừng cộng tác cùng các nhóm hoạt động trong lĩnh vực cây trồng của chúng tôi để tìm tòi, chia sẻ thông tin và cung cấp các dịch vụ gia tăng giá trị cho việc kinh doanh của khách hàng.”

 

“Như là một đơn vị kinh doanh trực thuộc Bayer, một công ty có lịch sử lâu dài, mang lại dấu ấn lớn trên toàn cầu trong lĩnh vực khoa học đời sống, có sức mạnh cải tiến, uy tín và sự công nhận thương hiệu, sự cam kết đối với nông nghiệp,” ông Joahchim chia sẻ, “và cả niềm tự hào về Bayer sẽ giúp nhánh kinh doanh hạt giống rau thực hiện lời hứa mạnh mẽ hơn nữa.”

 

Bộ nhận diện mới dành cho thương hiệu Nunhems phản ánh chiến lược tổng thể của Bayer trong việc làm gia tăng đáng kể giá trị của loạt sản phẩm dành cho rau quả.

 

 

“Chúng tôi cam kết tăng cường an ninh lương thực thế giới”, ông Frank Terhorst, Giám đốc nhánh Hạt giống thuộc Bayer CropScience khẳng định. “Để đạt được điều này, chúng tôi tập trung vào cung cấp các giải pháp hạt giống cây trồng lâu dài, giải pháp hóa học và sinh học nhằm tăng cường hỗ trợ và cung cấp dịch vụ rộng khắp. Trong bối cảnh này, nhánh hạt giống rau đóng góp quan trọng vào danh mục các sản phẩm của chúng tôi bằng chuyên môn và tương tác trực tiếp với khách hàng.”