25-08-2017

Xem xét Giai đoạn II đối với đề xuất kết hợp giữa Bayer và Monsanto:

Bayer sẽ tiếp tục làm việc với Ủy Ban Châu Âu

Leverkusen, ngày 22 tháng 8 năm 2017 – Hôm nay, Bayer đã xác nhận việc Ủy Ban Châu Âu bắt đầu xem xét Giai đoạn II đối với đề xuất kết hợp giữa Bayer và Monsanto. Việc xem xét này cũng thuộc kế hoạch của công ty do quy mô của giao d

Bayer tin tưởng rằng đề xuất việc kết hợp này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho nông dân, người tiêu dùng, và sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với Ủy Ban Châu Âu trong việc xem xét này.

Hai công ty đã thông báo giao dịch này đến Ủy Ban Châu Âu vào ngày 30 tháng 6 năm 2017, và đã nộp các tài liệu cần thiết vào ngày 31 tháng 7 năm 2017.

 

Bayer mong muốn tiếp tục làm việc với Ủy Ban để giao dịch này được phê duyệt vào cuối năm nay.

 

Bayer: Khoa học vì Cuộc sống Tốt đẹp hơn

Bayer là Tập đoàn toàn cầu có chuyên môn trong các lĩnh vực về Khoa học Đời sống, bao gồm Chăm sóc Sức khỏe và Nông nghiệp. Sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Đồng thời, Tập đoàn hướng đến việc tạo ra giá trị thông qua các hoạt động sáng tạo, tăng trưởng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bayer cam kết tuân thủ các nguyên tắc phát triển bền vững, thể hiện trách nhiệm xã hội và đạo đức trong vai trò là công dân doanh nghiệp. Trong năm tài chính 2016, Tập đoàn đã tuyển dụng 115.200 lao động và đạt doanh số 46,8 tỷ euro. Chi phí đầu tư là 2,6 tỷ euro, chi phí Nghiên cứu & Phát triển (R&D) lên đến 4,7 tỷ euro. Những số liệu này bao gồm kết quả của nhánh kinh doanh Vật liệu Polymer Công nghệ cao, được tách riêng trên thị trường chứng khoán với tên gọi Covestro vào ngày 6 tháng 10 năm 2015. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.bayer.com

 

Để biết thêm thông tin, truy cập: www.advancingtogether.com

 

Lưu ý về các Công bố chứa các thông tin được kỳ vọng sẽ xảy ra

Một vài công bố trong văn bản này có thể bao gồm các “thông tin được kỳ vọng sẽ xảy ra.” Kết quả thực tế có thể thay đổi bởi các yếu tố được dự tính hoặc dự báo so với các thông tin được kỳ vọng sẽ xảy ra bao gồm: các yếu tố không chắc chắn như thời gian của giao dịch; khả năng các đơn vị liên quan không thể đạt được các hiệp lực dự kiến và hiệu quả hoạt động trong việc sáp nhập trong khoảng thời gian kỳ vọng hoặc không thể tích hợp thành công các hoạt động của Monsanto vào hoạt động của Bayer; các hoạt động sáp nhật có thể khó khăn, tốn nhiều thời gian và chi phí hơn kỳ vọng; doanh thu từ các giao dịch này có thể thấp hợn mức kỳ vọng; chi phí vận hành, mất khách hàng hoặc gián đoạn kinh doanh (bao gồm những khó khăn trong việc duy trì quan hệ với nhân viên, khách hàng, đối tác hoặc nhà cung cấp) sẽ lớn hơn kỳ vọng; không giữ được nhiều nhân viên chủ chốt của Monsanto, các nguy cơ gắn liền với mất tập trung của đôi ngũ lãnh đạo trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày do giao dịch; các điều kiện hoàn thành giao dịch không thể thỏa mãn, hoặc các phê duyệt pháp lý cần thiết không thể đạt được dựa trên các điều khoản kỳ vọng hoặc thời gian dự kiến; khả năng của các đơn vị liên quan để đạt được các kỳ vọng liên quan đến thời gian, hoàn thành giao dịch và kế toán và thuế của hoạt động sáp nhập; tác động của việc tái cấp vốn của các khoản vay, tác động nợ phát sinh đối với Bayer đi kèm với giao dịch và tiềm năng ảnh hưởng của xếp hạng nợ đối với Bayer; ảnh hưởng của việc kết hợp giữa hai đơn vị là Bayer và Monsanto, bao gồm điều kiện tài chính tương lai của công ty mới sau khi kết hợp, kết quả vận hành, chiến lược và kế hoạch; các yếu tố khác nêu chi tiết trong báo cáo hàng năm của Monsanto dự trên Form 10-K lưu trữ tại U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) cho năm tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 8 năm 2016 và các lưu trữ khác của Monsanto tại SEC, có thể truy cập tại http://www.sec.gov và tại website Monsanto www.monsanto.com; và các yếu tố khác nêu trong các báo cáo công khai của Bayer có thể truy cập tại www.bayer.com. Bayer và Monsanto giả định không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin trong văn bản này, trừ khi quy định bởi luật pháp. Độc giả được khuyến cáo không nên phụ thuộc quá nhiều vào các thông tin được kỳ vọng sẽ xảy ra.