19-11-2014

Bayer CropScience tăng cường đối thoại với các đối tác quan trọng về lúa gạo nhằm nâng cao thu nhập của người nông dân một cách bền vững

Bangkok, Thái Lan, ngày 29 tháng 10 năm 2014 – Nông nghiệp là ngành cốt lõi trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là lúa gạo, vừa là một loại cây trồng quan trọng vừa là thành phần chính trong chế độ ăn của người châu Á.

Hơn 90 phần trăm sản lượng gạo toàn cầu được cung cấp bởi châu Á, nhưng ngày càng nhiều nông dân trồng lúa đang đối mặt với các thách thức đe dọa mùa màng và sinh kế của họ. Những thách thức này bao gồm đất canh tác bị hạn chế do đô thị hóa, biến đổi khí hậu và điều kiện thời tiết, thiếu nhân công hay các đe dọa về sinh học và phi sinh học như cỏ dại, sâu bệnh.

 

Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế(IRRI) ước tính rằng nông dân cần tăng sản lượng gạo khoảng 80 triệu tấn trong mười năm tới để cung cấp cho dân số thế giới đang gia tăng. Điều này đòi hỏi việc tăng năng suất bằng cách khai thác và áp dụng các giải pháp và công nghệ cải tiến cũng như tăng cường sự hợp tác trong chuỗi giá trị lúa gạo.

 

Cải tiến và công nghệ là chìa khóa để giải quyết thách thức trong sản xuất lúa gạo

 

Bayer CropScience đã tập hợp các đối tác về lúa gạo trên khắp thế giới trong một buổi hội thảo của Bayer nhân dịp Đại hội lúc gạo quốc tế lần thứ 4 (IRC) để thảo luận các cách thức giúp nông dân gia tăng năng suất trồng lúa bằng việc áp dụng các công nghệ cải tiến. Là nhà tài trợ bạch kim cho Đại hội được tổ chức tại Bangkok, Bayer cũng đứng ra tổ chức các chuỗi hoạt động để tương tác với đại biểu tham gia và giới thiệu các giải pháp tổng hợp về lúa gạo trong đại hội, ví dụ cụ thể như dự án Bayer Much More Rice, Lúa lai Arize và Công nghệ xử lý Hạt giống của Bayer.

 

 

Khách mời tham quan gian hàng Bayer để tìm hiểu cách thức đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ cải tiến giúp nông dân tăng năng suất và thu nhập bền vững

 

Gần 200 đại biểu bao gồm các đại diện từ phía nông dân và các hiệp hội thương mại, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và quan chức chính phủ đã tham dự để tìm hiểu các cách thức đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ cải tiến giúp người nông dân gia tăng năng suất và thu nhập theo cách bền vững. Các chủ đề chính bao gồm: tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các công nghệ; đẩy nhanh tiến độ canh tác giống lúa lai; nâng cao hiệu quả quan hệ đối tác; định hướng quy mô trong ngành trồng lúa; kết hợp các công nghệ và biện pháp nông nghiệp nhằm mang lại các giải pháp toàn diện.

Các kết luận chính rút ra sau buổi thảo luận bao gồm: giúp nông dân thông tiếp cận thông tin dễ dàng hơn bằng cách ứng dụng các công cụ truyền thông kỹ thuật số, cung cấp sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính cho nông dân, hợp tác trong chuỗi giá trị lúa gạo và phát triển quan hệ đối tác chính quyền và tư nhân. Kết luận nhất trí từ các bên tham dự hội thảo là nhu cầu cấp thiết để đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ trên diện rộng nhằm giúp đỡ nông dân trồng lúa vượt qua các thử thách và giúp họ gia tăng năng suất trong điều kiện nguồn lực bị hạn chế.

 

Bước tiếp theo, Bayer CropScience sẽ tiếp tục đối thoại và hợp tác với các đối tác quan trọng để vạch ra kế hoạch hành động nhằm thực hiện một số gợi ý từ phiên họp.

 

Buổi hội thảo tại Bangkok cũng là buổi họp tiếp nối Diễn đàn Lúa gạo Tương lai của Bayer đã được tổ chức trước đó tại Ấn Độ vào năm 2013, trong đó, một vấn đề đã được đề xuất nhiều lần là cần phải giúp người trồng lúa thu được lợi nhuận nhiều hơn, để cải thiện sinh kế của nông dân và thu hút thế hệ trẻ tham gia làm nông nghiệp.

 

 

Đại biểu tham dự chương trình Đại hội Lúa gạo lần 4 tại Thái Lan thảo luận các cách thức giúp nông dân gia tăng năng suất trồng lúa bằng việc áp dụng công nghệ cải tiến

 

“Điểm nổi bậc của ngành trồng lúa tại châu Á là các hộ sản xuất nhỏ, và họ thường chưa được tiếp cận với các công cụ, kỹ thuật và đào tạo cần thiết để thu được năng suất cao hơn và hiệu quả hơn trong sản xuất lúa gạo,” ông Tobias Marchand, Giám đốc Vùng châu Á Thái Bình Dương, nhánh Bayer CropScience phát biểu. “Trong bối cảnh này, chúng tôi mong muốn hợp tác với các đối tác công và tư nhân kể cả ngành công nghiệp nhằm mang lại các công nghệ và giải pháp cải tiến nhanh hơn, theo cách phổ biến hơn cho nông dân để giúp họ tăng năng suất và thu nhập.”