30-05-2018

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phê duyệt giao dịch Bayer mua lại Monsanto

Leverkusen, ngày 29/05/2018 - Vào thứ Ba, Bayer đã nhận được phê duyệt có điều kiện từ Vụ chống Độc quyền thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho đề xuất mua lại Monsanto.

Bayer sẽ trở thành cổ đông duy nhất của công ty Monsanto sau khi nhận được các phê duyệt còn tồn đọng. Theo phê duyệt có điều kiện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, việc sáp nhập Monsanto vào Bayer chỉ có thể diễn ra ngay sau khi việc bán một số mảng kinh doanh cho BASF đã được thực hiện hoàn tất . Việc này dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng hai tháng.

 

Giới thiệu chung về Bayer

Bayer là Tập đoàn toàn cầu có chuyên môn trong các lĩnh vực về Khoa học Đời sống, bao gồm Chăm sóc Sức khỏe và Nông nghiệp. Sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Đồng thời, Tập đoàn hướng đến việc tạo ra giá trị thông qua các hoạt động sáng tạo, tăng trưởng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bayer cam kết tuân thủ các nguyên tắc phát triển bền vững, thể hiện trách nhiệm xã hội và đạo đức trong vai trò là công dân doanh nghiệp. Trong năm tài chính 2017, Tập đoàn đã tuyển dụng 99.800 lao động và đạt doanh số 35,0 tỷ euro. Chi phí đầu tư là 2,4 tỷ euro, chi phí Nghiên cứu & Phát triển (R&D) lên đến 4,5 tỷ euro.  Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.bayer.com.

Lưu ý về các Công bố chứa các phát biểu mang tính dự báo tương lai

Một vài công bố trong văn bản này có thể bao gồm các “thông tin mang tính dự báo tương lại.” Kết quả thực tế có thể thay đổi bởi các yếu tố được dự tính hoặc dự báo so với các thông tin mang tính dự báo tương lai, bao gồm: các yếu tố không chắc chắn như thời gian của giao dịch; khả năng các đơn vị liên quan không thể đạt được các hiệp lực dự kiến và hiệu quả hoạt động trong việc sáp nhập trong khoảng thời gian kỳ vọng, hoặc không thể tích hợp thành công các hoạt động của Monsanto vào hoạt động của Bayer; các hoạt động sáp nhập có thể khó khăn, tốn nhiều thời gian và chi phí hơn kỳ vọng; doanh thu từ các giao dịch này có thể thấp hơn mức kỳ vọng; chi phí vận hành, mất khách hàng hoặc gián đoạn kinh doanh lớn hơn kỳ vọng (bao gồm những khó khăn trong việc duy trì quan hệ với nhân viên, khách hàng, đối tác hoặc nhà cung cấp); không giữ được nhiều nhân viên chủ chốt của Monsanto, các nguy cơ do sự mất tập trung của đội ngũ lãnh đạo trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày xuất phát từ hoạt động sáp nhâp này; các điều kiện hoàn thành giao dịch không thể thỏa mãn, hoặc các phê duyệt pháp lý cần thiết không thể đạt được dựa trên các điều khoản đưa ra hoặc thời gian dự kiến; khả năng đạt được các kỳ vọng liên quan đến thời gian, hoàn thành giao dịch, kế toán và thuế của hoạt động sáp nhập; Bayer bị tác động bởi nợ phát sinh từ giao dịch, kéo theo xếp hạng nợ; ảnh hưởng của việc kết hợp giữa hai đơn vị là Bayer và Monsanto, bao gồm điều kiện tài chính tương lai của công ty mới sau khi kết hợp, kết quả vận hành, chiến lược và kế hoạch; các yếu tố khác nêu chi tiết trong báo cáo hàng năm của Monsanto dự trên Form 10-K lưu trữ tại Ủy Ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ (“SEC”) cho năm tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 8 năm 2017 và các lưu trữ khác của Monsanto tại SEC, có thể truy cập tại http://www.sec.gov và tại website Monsanto www.monsanto.com; và các  yếu tố khác nêu trong các báo cáo công khai của Bayer có thể truy cập tại www.bayer.com. Bayer và Monsanto giả định không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin trong văn bản này, trừ khi quy định bởi luật pháp. Độc giả được khuyến cáo không nên phụ thuộc quá nhiều vào các thông tin được kỳ vọng sẽ xảy ra.