24-11-2016

Nhà máy Bình Dương vinh dự được ghi tên vào Sách Xanh cho các hoạt động bảo vệ môi trường

Với mục tiêu bảo vệ môi trường, chi nhánh công ty TNHH Bayer Việt Nam – nhà máy Bình Dương luôn giữ vững ý thức nâng cao việc tuân thủ các quy định từ Tập đoàn Bayer cũng như các yêu cầu, quy định do các cơ quan chính phủ Việt Nam ban hành về môi trường. Ngày 11/10/2012 vừa qua, Nhà máy Bayer Bình Dương đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vinh danh trong Sách Xanh 2012 do UBND tỉnh Bình Dương ban hành.

Nhà máy Bayer Bình Dương đã xây dựng các công trình xử lý chất thải như hệ thống xử lý nước thải sản xuất, hệ thống xử lý khí thải, đồng thời thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn tại nguồn, có khu vực lưu giữ riêng đối với từng loại chất thải, chất thải nguy hại được dán nhãn cảnh báo theo đúng quy định. Hiện nay tất cả chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của Nhà máy được thu gom, xử lý, kết quả giám sát môi trường đều đạt chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường.

 

Đối với các hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường do cơ quan chính quyền địa phương tổ chức, nhà máy Bình Dương luôn cử đại diện tham dự đầy đủ nhằm nắm bắt thông tin kịp thời và thực hiện đúng theo pháp luật Việt Nam.

 

Với tất cả các sự cố gắng trên, ngày 11/10/2012 vừa qua, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã công bố Nhà máy Bayer Bình Dương vinh dự có tên trong danh sách 47 doanh nghiệp được đưa vào Sách Xanh 2012 do UBND tỉnh Bình Dương ban hành(*).  Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có tổng số gần 5000 doanh nghiệp và Sách Xanh là một giải thưởng lớn về môi trường nhằm tôn vinh, quảng bá hình ảnh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

 

Để có tên trong Sách Xanh 2012,  nhà máy Bayer Bình Dương phải đạt được các tiêu chí đánh giá, trong đó bao gồm hai tiêu chí chính như sau:

+ Có đầy đủ hồ sơ pháp lý về công tác bảo vệ môi trường.

 

+ Các chỉ tiêu của mẫu chất thải (được  lấy đột xuất) phải đạt theo tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường bên ngoài.

 

Trong buổi lễ công bố, đại diện của nhà máy Bayer Bình Dương đã lên nhận bằng khen, kỷ niệm chương & hoa do UBND tỉnh Bình Dương  trao trặng. Được ghi tên vào Sách Xanh được xem là một bước quan trọng cho Nhà máy Bayer Bình Dương trong việc xuất khẩu hàng hóa cũng như  khẳng định thương hiệu Bayer đối với khách hàng.

 

(*) Nhà máy Bình Dương xếp hạng 6/47 với số điểm đạt được là 98 /100 điểm)