11-11-2016

Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh Nghiệp 2009 khẳng định cam kết vì sự phát triển bền vững của Bayer

Hà Nội, Ngày 16/01/2010 - Công ty Bayer Việt Nam đã vinh dự đón nhận giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR) 2009 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng vì những đóng góp cho cộng đồng và xã hội trong năm 2009.

Với mục tiêu tôn vinh và biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, giải thưởng CSR 2009 được chia thành hai lãnh vực: môi trường và lao động. Được biết bởi chương trình Đại Sứ Môi Trường Bayer và các chương trình CSR khác, Bayer Việt Nam cùng 46 doanh nghiệp trên cả nước đã được vinh danh trong buổi lễ trao giải CSR 2009.


Ông David Champion, Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam đã phát biểu “Giải thưởng cao quý này một lần nữa cho thấy chúng tôi đã và đang góp phần thiết thực nhằm cân bằng giữa thành tựu kinh doanh với công tác bảo vệ môi trường và nhu cầu thiết yếu của xã hội. Là một doanh nghiệp công dân có trách nhiệm, chúng tôi vẫn duy trì cam kết phát triển bền vững trong tất cả các hoạt động của doanh nghiệp và các hoạt động CSR, đặc biệt tập trung vào các lãnh vực bảo vệ khí hậu, chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng để cũng cố tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi, Bayer: vì cuộc sống tốt đẹp hơn”.


 
Ông David Champion, Tổng Giám đốc công ty Bayer Việt Nam (thứ năm từ phải sang)
trong buổi lễ nhận giải thưởng Trách Nhiệm Xã hội Doanh Nghiệp 2009 được tổ chức tại KS Melia, Hà Nội.