20-04-2018

Bayer hợp tác cùng Tổ chức Nông dân Thế giới triển khai cuộc thi toàn cầu Care4Cattle nhằm nâng cao sức khỏe và phúc lợi động vật

Leverkusen, CHLB Đức, ngày 21 tháng 3 năm 2018 – Hàng ngày, các chuyên gia chăn nuôi trên toàn thế giới luôn luôn ghi nhớ cam kết của mình về việc đảm bảo trạng thái thể chất khỏe mạnh và tinh thần thoải mái cho đàn vật nuôi. Nhằm hỗ trợ các chuyên gia chăn nuôi thực hiện cam kết đó, Bayer phối hợp cùng Tổ chức Nông dân Thế giới triển khai sáng kiến toàn cầu Care4Cattle và tài trợ 30.000 Euro cho những sáng kiến giúp nâng cao sức khỏe và phúc lợi của động vật.

border bs:0 bc:#000000 ps:0 pc:#eeeeee es:0 ec:#000000 ck:500d02a4f1f1d7497340cc586896bf11

 

Phúc lợi động vật tốt đồng nghĩa với động vật có sức khỏe tinh thần và thể chất tốt. Những cải tiến về sức khỏe và phúc lợi của động vật là một quá trình đang được triển khai và đòi hỏi sự hợp tác cũng như sự cam kết của các bên liên quan. Sáng kiến Care4Cattle sẽ hỗ trợ các bác sĩ thú y, người chăn nuôi và các nhà khoa học đang công tác trong lĩnh vực chăn nuôi với mục tiêu nâng cao sức khỏe của bò sữa và bò thịt theo phương thức tiên tiến và thực tiễn ở quy mô trang trại.

 

Dirk Ehle, Giám đốc nhánh Thuốc Thú Y của Bayer cho biết: “Care4Cattle là đóng góp mới của chúng tôi nhằm nâng cao sức khỏe và phúc lợi động vật, và chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Tổ chức Nông dân Thế giới. Thông qua Care4Cattle, chúng tôi có thể hỗ trợ các chuyên gia chăn nuôi, vốn luôn nỗ lực trong việc nâng cao sức khỏe và phúc lợi động vật, và khuyến khích các suy nghĩ sáng tạo, cũng như giúp hiện thực hóa các ý tưởng tuyệt vời vì lợi ích của động vật. Quan tâm đến sức khỏe và phúc lợi của động vật là việc đúng đắn cần làm”.

 

Theo De Jager, Chủ tịch Tổ chức Nông dân Thế giới chia sẻ: “Sức khỏe và phúc lợi động vật ngày càng được chú trọng trên toàn thế giới. Việc thực hiện hiệu quả các tiêu chuẩn bền vững về sức khỏe và phúc lợi động vật yêu cầu sự đổi mới liên tục, đồng thời cần sự hợp tác mạnh mẽ giữa người chăn nuôi, ngành chăn nuôi, các cơ quan ban ngành và cộng đồng. Vì các lý do trên chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác cùng Bayer trong chương trình này. Nâng cao sức khỏe và phúc lợi cho đàn bò nuôi ở trang trại không những mang lại lợi ích cho động vật mà còn là lợi ích cho người chăn nuôi”.

 

border bs:0 bc:#000000 ps:0 pc:#eeeeee es:0 ec:#000000 ck:500d02a4f1f1d7497340cc586896bf11

 

Về Care4Cattle

Sáng kiến Care4Cattle cung cấp hỗ trợ tài chính cho các chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi để thúc đẩy sự tiến bộ của ngành chăn nuôi bò sữa và bò thịt ở trang trại. Bayer tài trợ 30.000 Euro để hỗ trợ các dự án được lựa chọn bởi ban giám khảo bao gồm các chuyên gia độc lập về sức khỏe và phúc lợi động vật, cùng với các đại diện từ Tổ chức Nông dân Thế giới và Bayer.

 

Quỹ Care4Cattle kêu gọi bài dự thi từ chủ trang trại, người chăm sóc đàn vật nuôi, các bác sĩ thú y làm việc chặt chẽ với người chăn nuôi để thực hiện các tiến bộ nhằm nâng cao sức khỏe và phúc lợi động vật, cũng như các nhà nghiên cứu, sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực thuốc thú y hay khoa học về động vật có làm việc với người chăn nuôi trong các nghiên cứu liên quan đến sức khỏe và phúc lợi của đàn bò. Các dự án tham gia cuộc thi cần thể hiện tính sáng tạo, phương pháp bám sát thực tế để nâng cao sức khỏe và phúc lợi của bò nuôi ở trang trại. Hạn chót nộp bài dự thi là 25 tháng 6 năm 2018.

 

Tìm hiểu thêm thông tin về Care4Cattle cũng như cách thức tham dự chương trình tại http://go.bayer.com/Care4Cattle.

 

Về Tổ chức Nông dân Thế giới (WFO)

WFO, Tổ chức Nông dân Thế giới, là một Tổ chức Quốc Tế của Người Nông dân và vì Người nông dân, với mục tiêu gắn kết các nhà sản xuất và các hợp tác xã nông nghiệp nhằm phát triển các chính sách ủng hộ và hỗ trợ người nông dân ở các nước phát triển và đang phát triển trên toàn thế giới.

 

Về Bayer

Bayer là Tập đoàn toàn cầu có chuyên môn trong các lĩnh vực về Khoa học Đời sống, bao gồm Chăm sóc Sức khỏe và Nông nghiệp. Sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Đồng thời, Tập đoàn hướng đến việc tạo ra giá trị thông qua các hoạt động sáng tạo, tăng trưởng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bayer cam kết tuân thủ các nguyên tắc phát triển bền vững, thể hiện trách nhiệm xã hội và đạo đức trong vai trò là công dân doanh nghiệp. Trong năm tài chính 2017, Tập đoàn đã tuyển dụng 99,800 lao động và đạt doanh số 35,0 tỷ euro. Chi phí đầu tư là 2,4 tỷ euro, chi phí Nghiên cứu & Phát triển (R&D) lên đến 4,5 tỷ euro. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.bayer.comwww.bayer.com.vn

 

Cách thức tham dự

Bài dự thi được gửi trực tuyến tại: http://go.bayer.com/Care4Cattle

 

Bài dự thi bao gồm:

  • Mẫu đơn dự thi được điền đầy đủ

Bài dự thi được chấp nhận đến hết ngày 25 tháng 6 năm 2018

 

  • Bản đề xuất dự án

Bao gồm các mục tiêu rõ ràng cho dự án và chi tiết về hậu cần, bao gồm việc dự kiến sử dụng khoản tài trợ, hoặc các cột mốc / kết quả của dự án đã đang được thực hiện

  • Thư giải thích động lực tham dự cuộc thi

Giải thích lý do vì sao bạn tin tưởng rằng dự án cần được tài trợ

 

Bài dự thi sẽ được đánh giá bởi ban giám khảo bao gồm các chuyên gia độc lập về phúc lợi động vật trong lĩnh vực học thuật lẫn cộng đồng, bên cạnh các đại diện từ Tổ chức Nông dân Thế giới và Bayer, dựa trên các tiêu chí:

 

  • Cách tiếp cận sáng tạo
  • Tác động đến sức khỏe và phúc lợi của đàn bò
  • Giá trị thêm vào cho các hoạt động chăn nuôi
  • Sự phù hợp và tính khả thi trong thực tế
  • Khả năng phát triển về kinh tế

 

Ghi chú

Thông cáo báo chí này có thể đề cập đến một số thông tin dự đoán dựa trên giả định và dự báo hiện tại của tập đoàn Bayer hoặc của các tập đoàn chi nhánh. Do đó, một số rủi ro không lường trước được hoặc không thể lường trước được, một số vấn đề chưa chắc chắn hoặc một số yếu tố khác có thể dẫn đến một số khác biệt giữa kết quả thực tế, tình hình tài chính, sự phát triển hay kết quả hoạt động của công ty so với các thông tin trên đây. Các yếu tố này bao gồm các vấn đề đã được đề cập trong các báo cáo công khai của Bayer (có thể xem tại www.bayer.com). Công ty không chịu bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào trong việc cập nhật ghi chú này hoặc điều chỉnh cho phù hợp với các sự kiện hoặc tình hình phát triển trong tương lai.