Nhánh Khoa học Cây trồng

Bayer là công ty lớn thứ ba trên thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp và chúng tôi mong muốn giúp cho nền kinh tế nông nghiệp đạt năng suất cao hơn.

 

Bayer là công ty lớn thứ ba trên thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp và chúng tôi mong muốn giúp cho nền kinh tế nông nghiệp đạt năng suất cao hơn. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển nhanh hơn sự phát triển của thị trường bằng cách tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận và tăng trưởng bền vững với những sáng tạo vượt trội và cách tiếp cận tập trung vào khách hàng.

 

Chiến lược của nhánh Khoa học Cây trồng được xây dựng trên bốn yếu tố chính:

•    tăng cường danh mục nhóm sản phẩm bảo vệ cây trồng bằng cách phát triển các giải pháp cho nhóm cây trồng trọng yếu
•    tiếp tục tập trung định hướng vào khách hàng trong chuỗi giá trị
•    dẫn đầu trong việc cải tiến các giải pháp hóa sinh bảo vệ thực vật, cải tiến hạt giống và phát triển nông nghiệp công nghệ cao
•    mở rộng thị trường nhánh hạt giống - đặc biệt là đậu nành và lúa mì - thông qua việc mua bán – sáp nhập, thỏa thuận nhượng quyền và hợp tác kinh doanh

 

Mục tiêu của chúng tôi trong mảng thuốc Thú y là củng cố vị trí dẫn đầu thị trường thú cưng và đạt tăng trưởng lợi nhuận trong thị trường chăn nuôi. Chúng tôi mong muốn đạt được điều này bằng cách mở rộng các hoạt động nghiên cứu và phát triển thông qua việc mua bản quyền nhãn hiệu sản phẩm và sáp nhập có chọn lọc.