Nhánh Dược phẩm

Nhánh Dược phẩm tập trung vào các loại thuốc kê toa trong lĩnh vực điều trị tim mạch, ung thư, phụ khoa, huyết học và nhãn khoa.

 

Nhánh Dược phẩm tập trung vào các loại thuốc kê toa trong lĩnh vực điều trị tim mạch, ung thư, phụ khoa, huyết học và nhãn khoa. Nhánh cũng bao gồm Nhánh Chẩn đoán Hình ảnh với hai nhóm sản phẩm – nhóm thiết bị chẩn đoán hình ảnh sử dụng thuốc tương phản và nhóm thuốc tương phản.

 

Với các sản phẩm sáng tạo của mình, chúng tôi cố gắng đạt đến lợi ích điều trị đáng kể cho bệnh nhân, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của bác sĩ và các đơn vị bảo hiểm y tế.

 

Trong giai đoạn trung hạn, các sản phẩm mới được giới thiệu ra thị trường gần đây trong dự phòng và điều trị huyết khối, nhãn khoa, ung thư đóng góp vào việc tăng doanh số bán hàng. Để đảm bảo sự tăng trưởng lâu dài, chúng tôi mở rộng hơn nữa các hoạt động nghiên cứu ở giai đoạn sớm và đẩy mạnh thử nghiệm lâm sàng cho các hoạt chất do Bayer tìm ra. Hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung một cách có hệ thống danh mục phát triển thông qua các thỏa thuận nhượng quyền và hoạt động mua bán-sáp nhập.