Con số và Sự kiện về Bayer

Bayer là tập đoàn sáng tạo có bề dày lịch sử hơn 150 năm với chuyên môn trong các lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe và Nông nghiệp. Chúng tôi phát triển các phân tử mới sử dụng trong các sản phẩm và giải pháp tiên tiến giúp nâng cao sức khỏe con người, động vật và cây trồng. Các hoạt động nghiên cứu và phát triển của chúng tôi dựa trên nền tảng là sự hiểu biết sâu sắc về quá trình sinh hóa trong cơ thể sống.

Mục tiêu của chúng tôi là đạt được và duy trì vị trí dẫn đầu các thị trường của mình, thông qua việc tạo ra giá trị cho khách hàng, cổ đông và nhân viên. Đến nay, chiến lược của chúng tôi được thiết kế để giải quyết nhiều trong số những vấn đề cấp thiết nhất của nhân loại, và nhờ vào việc thực hiện tốt điều này, chúng tôi hướng đến việc tăng cường khả năng tạo lợi nhuận cho Tập đoàn.
Chúng tôi cam kết hoạt động bền vững, thực hiện trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp trong vai trò là công dân doanh nghiệp, đồng thời, tôn trọng lợi ích của các cổ đông. Nhân viên với niềm đam mê và nhiệt huyết sáng tạo sẽ có cơ hội phát triển tuyệt vời tại Bayer. Tất cả những điều này tạo nên sứ mệnh của chúng tôi:

 

 

Tập trung kinh doanh vào lĩnh vực Khoa học Đời sống

 

Sau khi phân tách nhánh MaterialScience, giờ là Covestro* về mặt kinh tế và pháp lý, Bayer đã và đang tiếp nối biểu đồ phát triển thành công của mình với vai trò là một công ty Khoa học Đời sống. Theo đó, chúng tôi đã thống nhất việc tái tổ chức cơ cấu. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, việc kinh doanh của công ty được quản lý theo ba nhánh: Dược phẩm, Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe Người tiêu dùng và Khoa học Cây trồng. Mảng thuốc Thú y sẽ được báo cáo riêng.

 

Các nhánh kinh doanh Khoa học Đời sống nắm giữ vị trí hàng đầu trong các thị trường phát triển dựa trên nền tảng sáng tạo. Các nhánh cùng nhau làm nên danh mục sản phẩm cân bằng, thu hút/ hấp dẫn và mạnh mẽ, đáp ứng tốt những thay đổi của nền kinh tế và những rủi ro tiềm ẩn. Cơ cấu tổ chức trước đây bao gồm công ty mẹ quản lý chiến lược và hoạt động của các công ty con sẽ được thay thế bằng một tổ chức tích hợp hoạt động chung dưới một thương hiệu mạnh Bayer.

Sơ đồ tổ chức của Bayer

 

 

Văn phòng

 

Tập đoàn Bayer bao gồm khoảng 241 công ty hợp nhất** hiện diện tại 79 quốc gia trên toàn thế giới. Trụ sở chính của tập đoàn đặt tại Leverkusen, Đức.

** Công ty con hoàn toàn hợp nhất (tính đến ngày 27 tháng mười năm 2017)

Lực lượng lao động:

 

Tính đến tháng 12 năm 2017, Bayer có 99,820 nhân viên trên toàn thế giới. 

 

 

Cổ phần:

 

• Bao gồm gấn như tất cả các cổ phiếu chỉ số chính

• Giao dịch trên tất cả các thị trường chứng khoán Đức

• Cổ tức mỗi cổ phần : 2.80 Euro (2017)