Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn

Thương hiệu của chúng tôi. Giá trị của chúng tôi.

Tại Bayer chúng tôi lạc quan về tương lai và các khả năng có thể xảy ra. Nâng tầm Sức khỏe và Dinh dưỡng là những gì chúng tôi làm tốt nhất và quan tâm nhất. Bởi vì các giải pháp mà chúng ta tạo ra hôm nay sẽ thúc đẩy cuộc sống trong tương lai, giúp mọi người và hành tinh phát triển. Chúng tôi tin rằng chúng ta phải phấn đấu cho một ngày mai tốt đẹp hơn, để chúng ta có thể sống cuộc sống đầy tiềm năng.

Với việc con người sống thọ hơn và dân số gia tăng, mọi người muốn sống khỏe mạnh và có đầy đủ nguồn lương thực. Đây là thách thức rất lớn cho cộng đồng quốc tế - và nó cũng là động lực thúc đẩy chúng tôi tại Bayer. Mỗi ngày chúng tôi sử dụng kiến thức và kỹ năng của mình để phục vụ cho con người, phát minh và mang đến những sản phẩm làm cho cuộc sống ngày một tốt hơn. Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn chia sẻ.

Chúng tôi gọi đó là:

 

Thương Hiệu Của Chúng Tôi
Đại Diện Cho Điều Gì?

 

Logo Bayer là một trong những tên thương hiệu
đã được đăng ký nổi tiếng hàng đầu thế giới.
Trải qua nhiều thế hệ, Bayer vẫn luôn là
biểu tượng
của năng lực, chất lượng và niềm tin.

 

 

Ngoài ra còn có những thuộc tính khác gắn liền với thương hiệu của chúng tôi:

 

Lạc quan

 

// Khuyến khích sự tích cực: Đúng vậy, chúng tôi có thể tạo nên một ngày mai tốt đẹp hơn.

 

Niềm đam mê

 

//Nơi ý thức trách nhiệm và lòng nhiệt tình của chúng tôi kết hơn.

 

Tầm nhìn

 

// Luôn là người lãnh đạo và tự tin vào việc thúc đẩy sự tiến bộ.

 

Những Giá trị nào Liên kết Chúng tôi?

 

Văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi được xây dựng dựa trên giá trị LIFE, có vị trí vững vàng trong công ty chúng tôi và định hướng cho chúng tôi trong công việc hằng ngày. LIFE là viết tắt của Leadership – Lãnh đạo, Integrity – Liêm chính, Flexibility – Linh hoạt và Efficiency – Hiệu quả

 

Tất cả những gì chúng tôi làm đều song hành với những giá trị này.

Mỗi giá trị này được minh họa bằng bảy ví dụ bên dưới

Lãnh đạo

Bayer LIFE Values: Leadership

 • Tận tụy vì nhân viên và hiệu quả công việc
 • Thể hiện nỗ lực cá nhân, truyền cảm hứng
 • Có tránh nhiệm với công việc cũng như kết quả, thành công cũng như thất bại
 • Đối xử công bằng và tôn trọng người khác
 • Góp ý kịp thời, thẳng thắn, không thiên vị, rõ ràng
 • Giải quyết mâu thuẫn trên tinh thần xây dựng
 • Đem lại giá trị cho đối tác
 

Liêm chính

Bayer LIFE Values: Integrity

 • Gương mẫu
 • Tuân thủ luật pháp, nội quy và các thực hành kinh doanh chuẩn mực
 • Tin tưởng người khác và xây dựng các mối quan hệ tin cậy
 • Trung thực và uy tín
 • Chú ý lắng nghe và giao tiếp đúng mực
 • Đảm bảo yếu tố bền vững: cân bằng giữa kết quả trước mắt và yêu cầu lâu dài
 • Quan tâm đến con người, an toàn và môi trường

Linh Hoạt

Bayer LIFE Values: Flexibility

 • Chủ động dẫn dắt sự đổi mới
 • Sẵn sàng thích ứng với xu hướng và nhu cầu trong tương lai
 • Luôn đặt câu hỏi để cải tiến thực trạng
 • Suy nghĩ và hành động vì khách hàng
 • Tìm kiếm cơ hội và vượt mọi rủi ro
 • Cởi mở
 • Luôn sẵn sàng học hỏi

Hiệu quả

Bayer LIFE Values: Efficiency

 • Quản lý nguồn lực một cách thông minh
 • Tập trung vào hoạt động mang lại giá trị
 • Làm việc một cách đơn giản và hiệu quả
 • Hoàn thành công việc với chất lượng, tiến độ và chi phí phù hợp
 • Nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn
 • Có trách nhiệm trong công việc
 • Cộng tác để tìm kiếm giải pháp hiệu quả hơn