Làm việc tại Bayer: Những triển vọng tốt đẹp

Thành công trong kinh doanh của chúng tôi phần lớn đến từ kiến thức, kỹ năng và cam kết của nhân viên chúng tôi. Là một nhà tuyển dụng đa quốc gia hiện đại, chúng tôi mang đến cho nhân viên của mình những điều kiện hấp dẫn và các rất nhiều cơ hội phát triển cá nhân.

Điều đó góp đóng phần quan trọng trong sự hài o lòng của nhân viên – bên cạnh đó là cách tiếp cận có trách nhiệm của chúng tôi với việc xây dựng điều kiện làm việc, trong đó bao gồm đối xử công bằng và tôn trọng tại nơi làm việc, hệ thống đãi ngộ công bằng và mang tính cạnh tranh, kế hoạch lương hưu của công ty, khả năng kết hợp làm việc với chăm sóc gia đìnhnhững cam kết với gia đình, thỏa thật thời gian làm việc linh hoạt và một môi trường làm việc tốt cho sức khỏe.


Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, Tập đoàn Bayer có 99.,820 (năm 2016: 99.,592) nhân viên trên toàn thế giới.

 

Số lượng nhân viên Bayer phân chia theo khu vực tính đến ngày 31.12.2016