Bayer – sự hiện diện toàn cầu

Bayer là Tập đoàn toàn cầu với sự hiện diện ở hầu hết các quốc gia. Trong đó, Châu Á/Thái Bình Dương, với sự tăng trưởng mạnh mẽ, là một trong những thị trường quan trọng nhất của Bayer.

Châu Á – Thái Bình Dương

Với tiềm năng phát triển khổng lồ, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được xác định là một trong những thị trường quan trọng của Bayer trong tương lai. Năm 2017, khu vực đem về doanh thu 7,6 tỷ EURO, với 22.850 nhân viên.

 

Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi: Từ Leverkusen tới Cape Town

Trong năm 2017, Bayer đạt doanh số khoảng 13,4 tỷ Euro tại khu vực mới này.Số lượng lớn các nhà máy sản xuất và 52.400 nhân viên (với khoảng 31.600 nhân viên làm việc tại Đức) làm nên sự hiện diện mạnh mẽ của công ty trong khu vực này.

 

Bắc Mỹ: Mở ra các thị trường mới

Tại Bắc Mỹ (gồm Hoa Kỳ và Canada), Bayer hiện diện với các hoạt động kinh doanh chiến lược. Năm 2017, 13.000 nhân viên của Bayer làm việc tại khu vực này và khu vực này đem về doanh thu xấp xỉ 10.1 tỷ EURO.

 

Dữ liệu nhân viên phân bố theo khu vực

 

Châu Mỹ La Tinh: Thị trường phát triển của Nông nghiệp

Bayer đã hiện diện tại Châu Mỹ La Tinh trong hơn 110 năm qua. Trong năm 2017, 11.500 nhân viên của công ty tại khu vực Châu Mỹ La Tinh đã đem về ạt doanh số khoảng 3,8 tỷ Euro.