• Phát triển bền vững

  Một phần của chiến lược toàn cầu

  Chúng tôi tin tưởng thành công lâu dài trong kinh doanh chỉ đạt được khi cân bằng tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm xã hội và sinh thái.

  chi tiết
 • Cam kết xã hội

  Hành động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn

  Thực hiện cam kết đối với xã hội, chúng tôi hỗ trợ cộng đồng trong lĩnh vực khoa học và giáo dục, sức khỏe, đáp ứng nhu cầu thiết yếu với các dự án cộng đồng. chi tiết
 • Các cột móc quan trọng

  Lịch sử tập đoàn Bayer

  Truyền thống sáng tạo, cùng với những phát minh đột phá là sợi chỉ xuyên suốt trong lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn kể từ năm 1863. chi tiết

Thương hiệu của chúng tôi. Giá trị của chúng tôi.

Bayer toàn cầu