Tổng quan

Bayer là Tập đoàn toàn cầu có chuyên môn trong các lĩnh vực về Khoa học Đời sống, bao gồm Chăm sóc Sức khỏe và Nông nghiệp.

 

Bayer là tập đoàn sáng tạo có bề dày lịch sử hơn 150 năm với chuyên môn trong các lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe và Nông nghiệp. Chúng tôi phát triển các phân tử mới sử dụng trong các sản phẩm và giải pháp tiên tiến giúp nâng cao sức khỏe con người, động vật và cây trồng. Các hoạt động nghiên cứu và phát triển của chúng tôi dựa trên nền tảng là sự hiểu biết sâu sắc về quá trình sinh hóa trong cơ thể sống.

 

Sau khi phân tách nhánh MaterialScience, giờ là Covestro  về mặt kinh tế và pháp lý, Bayer đã và đang tiếp nối biểu đồ phát triển thành công của mình với vai trò là một công ty Khoa học Đời sống. Theo đó, chúng tôi đã thống nhất việc tái tổ chức cơ cấu. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, việc kinh doanh của công ty được quản lý theo ba nhánh: Dược phẩm, Chăm sóc Sức khỏe Người tiêu dùng  Khoa học Cây trồng. Mảng Thuốc Thú y sẽ được báo cáo riêng.