Dữ liệu xuất bản

Cơ quan Xuất bản:

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Lầu 3, Tòa nhà CentrePoint,

106 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

Tel: (84-28) 3845 0828
Fax: (84-28) 3845 0829