Khoa học Cây trồng

 

Ngay từ những ngày đầu, nhánh Khoa học Cây trồng của Bayer ở Việt Nam đã đạt tăng trưởng ổn định, chủ yếu nhờ vào thị trường sản phẩm bảo vệ thực vật dành cho cây lúa.

 

Các sản phẩm bảo vệ thực vật bao gồm thuốc trừ nấm, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và xử lý hạt giống cho các cây trồng chính trên khắp Việt Nam. Chúng tôi cũng đưa ra thị trường hạt giống lúa lai và hạt giống rau, đồng thời cung cấp các sản phẩm phòng trừ côn trùng chuyên dụng và các vector truyền bệnh.

 

Với mục tiêu hỗ trợ người nông dân tăng sản lượng và chất lượng một cách bền vững, nhánh đã cho ra mắt chương trình “Much More Rice”. Thông qua giải pháp tổng hợp bao gồm áp dụng hạt giống, các sản phẩm bảo vệ thực vật, biện pháp canh tác cỉa tiến và huấn luyện, chúng tôi giúp người nông dân biết cách tối ưu hóa đầu vào, trong khi tăng năng suất và sản lượng và nhờ đó cải thiện lợi nhuận. Chương trình được khởi xướng thành công tại Việt Nam, và tiếp tục được triển khai tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Quốc.

 

Trong năm 2014, chúng tôi đã mở rộng giải pháp "Much More" rất thành công này trên cây cà phê. Cà phê chỉ đứng thứ hai sau gạo về các giá trị của sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Công ty cũng đang tìm kiếm cơ hội mở rộng hơn nữa giải pháp "Much More" áp dụng trên các cây trồng quan trọng khác, như cây bưởi.

 

Nhánh tích cực phát triển hợp tác trong chuỗi giá trị sản xuất nông sản, cũng như thiết lập mô hình kinh doanh với các công ty lương thực địa phương nhằm mang lại sự minh bạch và cải thiện an toàn thực phẩm dành cho người tiêu dùng. Chương trình Much More Rice rất thành công cũng đã được nâng lên tầm cao mới với việc thực hiện dự án Chuỗi Giá trị sản xuất Lúa gạo – thắt chặt quan hệ cộng tác với chính quyền địa phương, các nhà bán lẻ và các bên liên quan khác, và bao gồm tiếp tục đào tạo nông dân và dịch vụ tư vấn trên đồng ruộng.