Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp

Bayer Việt Nam hỗ trợ cộng đồng địa phương nâng cao sức khỏe và điều kiện sinh sống đồng thời tạo ra các mô hình giúp trẻ em khám phá, học hỏi và vui chơi với khoa học, qua đó khuyến khích sự tò mò của các em với cuộc sống và mọi thứ xung quanh.

  • Hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Cộng đồng Ánh Dương để giúp các cộng đồng nông thôn tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long nâng cao chất lượng cuộc sống (dự án bốn năm).

  • Hỗ trợ tài chính cho OUCRU, một tổ chức phi chính phủ tập trung vào các chương trình sáng kiếng mang khoa học đến với mọi người theo hướng tương tác và giải trí, thúc đẩy giáo dục trẻ em, tạo ra các hoạt động học tập vui tươi nhộn tại trường tiểu học thông qua hình thứccác thực hành thí nghiệm khoa học, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu, với tinh thần thiện nguyện chung tay trong các hoạt động sự tham gia tình nguyện của nhân viên và giáo dục cộng đồng (dự án ba năm).
  • Kết nối nhân viên trực tiếp tham gia vào các hoạt động cộng đồng


Một số hình ảnh hoạt động cộng đồng của Bayer Việt Nam


Bayer chung tay giúp bà con khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long cải thiện sinh kế


Chương trình “Bayer - Một ngày làm nhà khoa học nhí 2017”