Thuốc bảo vệ thực vật
Thiết lập vị thế dẫn đầu bằng các giải pháp sáng tạo và cân bằng

Với Bayer CropScience, chúng tôi xây dựng bộ sản phẩm tương đối hoàn chỉnh các sản phẩm chất lượng cao. Các hoạt động và kết quả của các công trình nghiên cứu của chúng tôi luôn đảm bảo rằng những sản phẩm của nhánh thuốc Bảo Vệ Thực Vật vẫn tiếp tục đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của thị trường.

Hoạt động của Bayer CropScience tập trung vào 04 lĩnh vực chính: thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm bệnh và thuốc xử lý hạt giống.

Dần đầu về nhánh thuốc trừ sâu Thành công của Bayer CropScience trong lĩnh vực thuốc trừ sâu đến từ kinh nghiệm và sự đổi mới không ngừng. Qua nhiều năm, chúng tôi đã xây dựng được một danh sách các sản phẩm tuyệt vời, đáp ứng được nhu cầu thị trường cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Vị trí dẫn đầu của Bayer CropScience trong lĩnh vực thuốc trừ sâu là kết quả từ các chiến lược đặt ra. Sắp xếp lại từ hệ thống thuốc trừ sâu đầu tiên đến sự thành công của nhóm thuốc Cloronicotinyl, cả một lịch sử lâu dài của nhóm thuốc trừ sâu dựa trên nền tảng hiệu quả chất lượng cao, ứng dụng phương pháp đảm bảo hiệu quả lâu dài.

Thành công về chiến lược trong thị trường thuốc trừ nấm bệnh
Thuốc trừ nấm bệnh tránh hoặc loại bỏ các nấm bệnh làm ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng khi thu họach. Thị trường trừ nấm bệnh chủ yếu là ngũ cốc, hoa màu, trái cây, dây leo, lúa và cây công nghiệp như cây dầu hạt cải (canola) và đậu tương. Chúng tôi mong muốn tăng thị trường thuốc trừ nấm bệnh trên toàn cầu, đặc biệt là đối với trái cây và hoa màu. Trên thế giới, Bayer đứng vị trí thứ hai về thuốc trừ nấm bệnh. Để đáp ứng các thách thức về nấm bệnh, thuốc trừ nấm bệnh phải đa dạng. Thuốc trừ nấm bệnh được sử dụng để bảo vệ hạt giống, cây trồng hoặc để ngăn lại sự bộc phát của bệnh thời kỳ đầu như là một phần của quản lý dịch hại. Chúng tôi có một danh mục đa dạng các hoạt chất trong bộ sản phẩm trừ nấm bệnh cho tất cả các loại cây trồng chính.

Thuốc trừ cỏ - nông dân luôn tin tưởng

 

Bayer CropScience xếp vị trí thứ ba trên toàn cầu về thị trường thuốc trừ sâu bao gồm cả nhánh thuốc điều hòa tăng trưởng cho cây trồng (PGR), và giữ vị trí số một ở thị trường nội địa. Bộ sản phẩm dựa trên những sản phẩm hiện có và những sản phẩm mới đảm bảo cho sự tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

Mục đích chọn lựa những sản phẩm thuốc trừ cỏ chất lượng cao dựa trên những cây trồng, vùng miền và phân khúc thị trường khác nhau. Chúng tôi gần như là công ty dẫn đầu trong thị trường lúa, củ cải đường, bắp và ngũ cốc. Các khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ là thị trường chính của thuốc trừ cỏ.
Xừ lý hạt giống – Hàng đầu trong một thị trường đang phát triển
Xử lý hạt giống liên quan đến việc sử dụng nhiều phân tử bảo vệ thực vật mang tính phổ rộng cho các lọai cây trồng. Dựa trên danh sách sản phẩm đã được cân đối bao gồm thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm bệnh và các sản phẩm kết hợp, Bayer CropScience đang dẫn vị trí số một trong lĩnh vực này.

Nhãn hiệu
Dòng sản phẩm
Nhánh kinh doanh
Phân nhánh
Admire 050 EC Thuốc trừ sâu Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Admire 200 OTEQ Thuốc trừ sâu Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Aliette 800 WG Thuốc diệt nấm Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Antracol + Folicur combo pack Thuốc diệt nấm Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Antracol 70 WP Thuốc diệt nấm Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Basta 15 SL Thuốc diệt cỏ Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Bayfidan 250 EC Thuốc diệt nấm Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Bayluscide + Azomite combo pack Các sản phẩm khác Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Bayluscide 700 WP Thuốc trừ sâu Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Bulldock 025 EC Thuốc trừ sâu Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Bullstar 262.5 EC Thuốc trừ sâu Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Confidor 100 SL Thuốc trừ sâu Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Confidor 700 WG Thuốc trừ sâu Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Curbix 100 SC Thuốc trừ sâu Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Decis Repel 2.5 EC Thuốc trừ sâu Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Folicur 250 EW Thuốc diệt nấm Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Folicur 430 SC Super Các sản phẩm khác Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Gaucho 600 FS Các sản phẩm khác Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Melody Duo 66.75 WP ** Thuốc diệt nấm Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Merlin 750 WG Thuốc diệt cỏ Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Monceren 250 SC Thuốc diệt nấm Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Nativo 750 WG Thuốc diệt nấm Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Puma 6.9 EC Thuốc diệt cỏ Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Raft 800 WP ** Thuốc diệt cỏ Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Regent + Bullstar combo pack Thuốc trừ sâu Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Regent 0.3 G Thuốc trừ sâu Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Regent 0.3 G + Azomite combo pack Các sản phẩm khác Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Regent 5 SC Thuốc trừ sâu Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Regent 800 WG * Thuốc trừ sâu Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Ronstar 25 EC Thuốc diệt cỏ Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Sherpa 25 EC * Thuốc trừ sâu Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Sunrice 15WG Thuốc diệt cỏ Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Sunrice Super 13.75 WG Thuốc diệt cỏ Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Tiller S EC Thuốc diệt cỏ Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Turbo 89 OD Thuốc diệt cỏ Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Whip S 6.9 EC Thuốc diệt cỏ Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Whip S 6.9 EC in combo pack w. Nominee*** Thuốc diệt cỏ Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật
Whip S 7.5 EW Thuốc diệt cỏ Bayer CropScience Thuốc bảo vệ thực vật

Chú thích:
(*) Do Arysta Life Sciences phân phối
(**) Do Arysta Life Sciences, khu vực phía Bắc đồng phân phối
(***) Do VFC phân phối

Tìm kiếm
Các ấn phẩm
Các liên kết
Các sự kiện trong năm