Tin tức

Bayer Viet Nam

Liên lạc truyền thông


Quý cơ quan thông tấn, báo chí nếu có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

Công ty Bayer Vietnam
Phòng Truyền Thông
Điện thoại: +84 3845 0828
Fax:           +84 3845 0829

Tin trong nước

Cập nhật những thông tin mới nhất về hoạt động của Bayer tại Việt Nam

» chi tiết
Tin tập đoàn

Cập nhật những thông tin mới nhất về hoạt động của Tập đoàn Bayer

» chi tiết
Tìm kiếm
Các ấn phẩm
Các liên kết
Các sự kiện trong năm