Bayer Việt Nam
Các mốc phát triển trong lịch sử của Bayer Việt Nam

1994    Bayer tham gia vào Agritech Saigon – một liên doanh sản xuất premix - và đưa thêm các
               sản phẩm thuốc thú y của Bayer vào danh mục sản phẩm. Tên đơn vị đổi thành Bayer
               Agritech Saigon.
               Cũng trong thời gian này, Bayer thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam – trực thuộc
               Bayer Singapore và triển khai những hoạt động đầu tiên của phân ban Hóa Chất và Nhựa
               Nhiệt Dẻo.

1997     Bayer Agritech Saigon mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực thuốc Bảo Vệ Thực Vật

1998     Bayer Agritech Saigon là một trong những công ty có vốn nước ngoài đầu tiên xây dựng
              nhà máy sản xuất thuốc Bảo Vệ Thực Vật tại Việt Nam. Nhà máy tọa lạc tại tỉnh Bình Dương.

2002     Bayer Agritech Saigon trở thành công ty 100% vốn đầu tư của Tập đoàn Bayer

2003     Sáp nhập Bayer Agritech Saigon và Aventis CropScience Việt Nam thành công ty TNHH
              Bayer Việt Nam với 2 nhánh kinh doanh là Bayer CropScience và Bayer Animal Health.
              Kể từ lúc này, Bayer Việt Nam có 2 địa điểm sản xuất: nhà máy tại KCN Amata chuyên
              sản xuất thuốc Bảo Vệ Thực Vật và nhà máy tại Bình Dương chuyên sản xuất Thuốc Thú Y.
        
             Cùng năm, Bayer CropScience đạt chứng nhận ISO Hệ thống quản lý Chất Lượng ISO 9001.

2004    Nâng cấp nhà máy sản xuất của nhánh Bayer Animal Health tại Bình Dương

2005    Bayer Thái Lan tiếp nhận hoạt động của văn phòng đại diện Bayer Singapore tại Việt Nam
             theo chương trình cải tổ mang tính chiến lược của Tập đoàn vào cuối năm

2006    Bayer CropScience chuyển đổi thành công phiên bản mới từ ISO 14001:1996 lên ISO 
             14001:2004. Thành lập Bộ phận kinh doanh Khoa học hạt giống – BioScience tại Việt Nam
             và bước đầu đưa hạt giống lúa lai chất lượng cao Arize B-TE1 thâm nhập khu vực 
             Đồng bằng Sông Cửu Long.

2007     Bayer MaterialScience gia nhập Bayer Việt Nam, trở thành một nhánh kinh doanh bên cạnh 
              Bayer CropScience và Bayer Animal Health

Tìm kiếm
Các ấn phẩm
Các liên kết
Các sự kiện trong năm